GROOT NIEUWS GEMEENTE

Hartelijk welkom op de officiële website van de Evangelische Groot Nieuws Gemeente

De Groot Nieuws Gemeente is via onze voorganger verbonden met MFG (Ministers Fellowship Global).

MFG is kort gezegd een vriendschapsverband van voorgangers over de hele wereld die elkaar willen bemoedigen en ondersteunen.

Pastor Dick Iverson is de geestelijke vader van MFI (Ministers Fellowship International en ook MFG.

Een tijdlang heeft MFG de naam MFE (Ministers Fellowship Europe) gehad. De naam dekte echter de lading niet meer.

MFE groeide door naar Azië, Afrika, India en vele andere landen. MFE is dus uitgegroeid naar MFG.

Over ons

‘Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.’

Colossenzen 2:8-10 HTB 

Een kort woord ter overdenking van de apostel Paulus. 

Paulus zegt dat hij zich niet laat leiden door tradities en overleveringen van mensen, maar door Christus die het hoofd is van de kerk de gemeente. Hij laat zich niet leiden door Ideeën die ingegeven zijn door de geesten van deze wereld. Paulus volgt door een openbaring van God Christus; die de hoogste heerser en autoriteit is over elke andere macht.’ Wat een proclamatie, de wereld is op drift en in verwarring , laat je niet misleiden door de dingen van deze wereld ,maar vestig je hoop op Hem. Neem Hem aan in je leven en laat je leiden door de Geest van God en door zijn woord. In de bijbel staat dat het enige wat God van ons vraagt is dat we Hem zullen kennen en het goed zullen doen. Je kan Jezus alleen leren kennen als je Zijn vriendschap accepteert en je leert Hem kennen door de bijbel te lezen en te bidden en over Hem te spreken met anderen die Hem al langer kennen. Hij Jezus is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.’. Hij is niet dood maar Hij leeft het graf is leeg Hij is waarlijk opgestaan en hij leeft door Zijn Geest in ons. 

Wijlen Pastor George en Silvia Pattipeilohij

Missie

Onze missie is de opdracht van Jezus volbrengen beschreven in Mattheüs 28:18-20 

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. 

Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: 

Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ 

Mattheüs 28:18-20 

Visie

Een gemeente te zijn die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, 

leven naar bijbelse normen, op Christus willen lijken, 

elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap 

verkondigen op een eigentijdse manier. 

CONTACT

Pastor: Silvia Pattipeilohij
Adres: Het kasteel 331
Postcode: 
7325PE,  Apeldoorn
Mob tel. : 0031(0)6 46150018
Bezoekadres: Sluisoordlaan 200
Postcode: 7322 EL Apeldoorn
E-mail: Lsmetijaman@live.nl
Website: www.grootnieuwsgemeente.org
Rekeningnummer ABN Amro: NL49ABNA0531782875

Neem contact met ons op

1 + 10 =