GROOT NIEUWS GEMEENTE

Evangelische gemeente Apeldoorn

De Groot Nieuws Gemeente is via onze voorganger verbonden met MFG (Ministers Fellowship Global).

MFG is kort gezegd een vriendschapsverband van voorgangers over de hele wereld die elkaar willen bemoedigen en ondersteunen.

Pastor Dick Iverson is de geestelijke vader van MFI (Ministers Fellowship International en ook MFG.

Een tijdlang heeft MFG de naam MFE (Ministers Fellowship Europe) gehad. De naam dekte echter de lading niet meer.

MFE groeide door naar Azië, Afrika, India en vele andere landen. MFE is dus uitgegroeid naar MFG.

Wie zijn wij

‘Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.’

Colossenzen 2:8-10 HTB 

Een kort woord ter overdenking van de apostel Paulus. 

Paulus zegt dat hij zich niet laat leiden door tradities en overleveringen van mensen, maar door Christus die het hoofd is van de kerk de gemeente. Hij laat zich niet leiden door Ideeën die ingegeven zijn door de geesten van deze wereld. Paulus volgt door een openbaring van God Christus; die de hoogste heerser en autoriteit is over elke andere macht.’ Wat een proclamatie, de wereld is op drift en in verwarring , laat je niet misleiden door de dingen van deze wereld ,maar vestig je hoop op Hem. Neem Hem aan in je leven en laat je leiden door de Geest van God en door zijn woord. In de bijbel staat dat het enige wat God van ons vraagt is dat we Hem zullen kennen en het goed zullen doen. Je kan Jezus alleen leren kennen als je Zijn vriendschap accepteert en je leert Hem kennen door de bijbel te lezen en te bidden en over Hem te spreken met anderen die Hem al langer kennen. Hij Jezus is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.’. Hij is niet dood maar Hij leeft het graf is leeg Hij is waarlijk opgestaan en hij leeft door Zijn Geest in ons. 

Pastor George 

Pastor George Pattipeilohy en Sylvia Pattipeilohy

VAASSEN/APELDOORN – Hij was 25 en zwaar aan de drugs. Gebruikte heroïne en cocaïne, sliep overal en nergens. Een Molukse vriend liet George Pattipeilohy toen zien wat het geloof voor hem zelf had betekend, hoe het hem van de drugs had afgeholpen. ,,In eerste instantie deed het me niks,” zegt de Apeldoorner nu. ,,Tot het tot me doordrong dat ik, als ik op die manier door zou gaan, kapot zou gaan. 

Toen besloot ik te stoppen.” Hij brak met het verslavingsleven, nam afscheid van zijn oude maar foute vrienden in Amsterdam en verhuisde naar Arnhem, om daar een nieuw leven te beginnen. Daar werd hij opgevangen door de evangelische kerk, had drie jaar nodig om zowel lichamelijk als geestelijk volledig af te kicken en ging naar de Bijbelschool. ,,Ik had de roeping ervaren om met jongeren te werken.” Hij bekwaamde zich verder door middel van bijbelstudies, deed allerhande praktische vaardigheden op, werkte met op het verkeerde spoor belande jongeren, hielp mee als evangelist in de Pinkstergemeente in Hengelo (O) en besloot twaalf jaar geleden terug te keren naar Vaassen, de plaats waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Daar stichtte hij een eigen kerk, de Groot Nieuws Gemeente, ook al had Vaassen toen al diverse kerken, ook Molukse. Pattipeilohy wilde evangeliserend bezig zijn, meer dan de andere kerken deden. Want dat vindt hij het belangrijkste: het geloof doorgeven. ,,Sociaal werk is goed,” zegt hij, ,,maar het is ook belangrijk dat je weet dat God een doel heeft met je leven, dat je voor God waardevol bent.” 

In Vaassen werkte de (kleine) kerkelijke gemeente samen met andere kerken op het gebied van ouderen- en jongerenwerk, vernieuwing van de wijk en de oprichting van de Voedselbank. Pattipeilohy is blij met de nieuwe plek voor zijn kerk. ,,We komen in een oude wijk, met een grote potentie daar te groeien en de mensen te bereiken die nog niet geloven. Het is een wijk waar voor ons een grote uitdaging ligt, waar we ons als kerk verder kunnen ontplooien en waar we dat waar we in geloven in praktijk kunnen brengen.” De Groot Nieuws-gemeenteleden (volgens de voorganger een stuk of 25, inclusief kinderen) dragen bij naar draagkracht. ,,Ze hebben daarin zelf de keuze.” Ook Pattipeilohy’s vrouw Sylvia vervult een actieve rol binnen de Groot Nieuws Gemeente. 

Mission

Onze missie is de opdracht van Jezus volbrengen beschreven in Mattheüs 28:18-20 

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. 

Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: 

Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ 

Mattheüs 28:18-20 

Vision

Een gemeente te zijn die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, 

leven naar bijbelse normen, op Christus willen lijken, 

elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap 

verkondigen op een eigentijdse manier. 

De Internship

De internship is een levensveranderende trainingschool vanuit de lokale gemeente en draagt het hart en identiteit van MFG. 

De MFG voorgangers geven les op de internship. We hebben een fantastisch eerste jaar achter de rug en hebben zeer positieve feedback 

gekregen van de interns. Elke week komen we op donderdag en vrijdag samen om te groeien in het Woord, karakter en praktische toepassing van het geleerde in de lokale gemeente. Omdat niet iedereen twee dagen per week vrij kan maken, bieden we speciaal voor mensen die heel graag de internship willen doen maar simpelweg niet kunnen de mogelijkheid om 1x per maand op vrijdag en zaterdagmorgen onderdelen van de internship te volgen. 

Op de vrijdagen zullen we van 9 tot 15 uur samenkomen en op zaterdagen van 9 tot 12 uur. 

We vragen een bijdrage van €150,- voor het hele jaar om alle onkosten te kunnen dekken.

We willen je uitdagen en warm maken om de internship 1x per maand op vrijdag en zaterdag te volgen en te ervaren. 

Het zal je geloofsleven enorm verrijken!! 

De lesdagen en onderwerpen voor het komend seizoen zijn: 

  • Vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober: het ontwikkelen van vriendschap en verbondsrelaties
  • Vrijdag en zaterdag 4 en 5 november: het ontwikkelen van vriendschap en verbondsrelaties
  • Vrijdag en zaterdag 2 en 3 december: inleiding hermeneutiek en homilitiek 
  • Vrijdag en zaterdag 3 en 4 februari: de ondersteunende bediening/Goddelijk gezag/leiderschap geeft bescherming 
  • Vrijdag 3 en 4 maart: Timoteüs cursus 
  • Vrijdag 7 april: Timoteüs cursus (zaterdag 8 april hebben we onze MFG regional) 
  • Vrijdag 5 en 6 mei: Timoteüs

In principe volgt iedereen op vrijdag en zaterdag de lessen. In incidentele gevallen kan een MFG voorganger besluiten om een individueel gemeentelid toestemming te geven om alleen de zaterdag te volgen (als het echt niet anders kan!). 

Contact us

Pastor: Silvia Pattipeilohij

Adres: Het kasteel 331

Postcode: 7325PE,  Apeldoorn

Mob tel. : 0031(0)6 46150018

Bezoekadres: Sluisoordlaan 200

Postcode: 7322 EL Apeldoorn

E-mail: Lsmetijaman@live.nl

Rekeningnummer ABN Amro: NL49ABNA0531782875

Neem contact met ons op

10 + 8 =