AGENDA

Mei 2022

1 mei Gastprediker Br. Niek Bout

1 mei Gastprediker Br. Niek Bout

8 mei Pastor Pastor Silvia Pattipeilohij

8 mei Pastor Pastor Silvia Pattipeilohij

15 mei Gastprediker Jan Martin Boer

15 mei Gastprediker Jan Martin Boer

22 mei Pastor Silvia Pattipeilohij

22 mei Pastor Silvia Pattipeilohij

29 mei gastspreker Niek Bout

29 mei gastspreker Niek Bout