WOORD VOOR DE WEEK

Bijbeltekst voor deze maand

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te láten dienen, maar om Zélf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven voor de mensen. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee Hij heel veel mensen vrijkoopt.”‘
‭‭MATTEÜS‬ ‭20:28‬ ‭BB‬‬

 

‘Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.’
‭‭Matthew‬ ‭20:28‬ ‭KJV‬‬

 

‘sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”‘
‭‭Matius‬ ‭20:28‬ ‭TB‬‬