WOORD VOOR DE WEEK

Bijbeltekst voor deze maand

‘Van U is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van U, Here. En dit is uw koninkrijk. Wij vereren U als degene die alles in handen heeft.’
‭‭1 Kronieken‬ ‭29:11‬ ‭HTB‬‬
‘Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.’
‭‭1 Chronicles‬ ‭29:11‬ ‭KJV‬
‘Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.’
‭‭1 Tawarikh‬ ‭29:11‬ ‭TB‬‬